Thông tư 03/2014/TT- BXD nên ghi hai loại diện tích vào sổ hồng

Cách tính theo thông thuỷ và tim tường

Thông tư 03/2014/TT- BXD nên ghi hai loại diện tích vào sổ hồng Sau khi Thông tư 03/2014/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 8/4/2014 của Bộ Xây dựng về cách tính diện tích căn hộ theo thông thủy, các chủ Continue reading